Thông báo Quan trọng về dịch COVID-19
CHÍNH SÁCH COOKIE
Các cookies này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập trang web và không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookies trên trang chính sách bảo mật ở cuối trang web này. Trang Chính sách Riêng tư

Địa điểm xe

Hà Thành Ford - Mỹ Đình
Số 2, Đường Tôn Thất Thuyết
Chi Nhánh Mỹ Đình

Điện thoại: 04 3795 7518

Hà Thành Ford - Mỹ Đình

Số 2, Đường Tôn Thất Thuyết
Chi Nhánh Mỹ Đình

Điện thoại : 04 3795 7518

Chi tiết liên hệ từng bộ phận

Kinh Doanh xe mới

Giờ mở cửa
Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h00

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )
Điện thoại
097 666 3993

Kinh Doanh Xe Cũ

Giờ mở cửa
Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h00

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )
Điện thoại
0901 612 999

Dịch Vụ

Giờ mở cửa
Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h00

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )
Điện thoại
04 3795 7518

Cố vấn dịch vụ

Giờ mở cửa
Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h00

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )
Điện thoại
04 3795 7518

Kinh doanh phụ tùng

Giờ mở cửa
Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h00

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )
Điện thoại
090 623 2828

Chăm Sóc Khách Hàng

Giờ mở cửa
Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h00

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )
Điện thoại
04 3795 7518

Bán Hàng Dự Án

Giờ mở cửa
Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h00

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )
Điện thoại
04 3795 7518

Phòng Hành Chính

Giờ mở cửa
Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h00

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )
Điện thoại
04 3795 7518

Tiếp Tân

Giờ mở cửa
Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h00

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )
Điện thoại
04 3795 7518